główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r.

Postanowienie Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2020 roku w spraw...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 12:19

2. Rok 2020

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki

Utworzony: 2020-11-09 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 17:31

3. Rok 2020

Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Pankach dz. ewid. 412/29, 412/24 obręb Panki

Utworzony: 2020-11-06 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 17:29

4. Budżet Gminy Panki na 2017 rok

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 20...

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:56

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 20...

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:50

6. Budżet Gminy Panki na 2018 rok

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 20...

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:47

7. Jednostki pomocnicze - sołectwa

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW W GMINIE PANKI

Koski-Żerdzina Sroka Krzysztof Panki Brzęczek Danuta Kawki Gmyrek Halina Praszczyki Rokosa Zenon Cyganka-Pacanów Krawczyk Henryk Kałmuki Kupka Leonard Jaciska Wręczycka Jadwiga Zwierzyniec Trzeci Musiel Anna Kostrzyna-Kotary Skwara Bożena Konieczki Parkitny Jerzy Janiki-Ślusarze Grzyb Wioletta Aleksandrów Tadeusz Żyta

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:47

8. Sołectwa

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW W GMINIE PANKI

Koski-Żerdzina Sroka Krzysztof Panki Brzęczek Danuta Kawki Gmyrek Halina Praszczyki Rokosa Zenon Cyganka-Pacanów Krawczyk Henryk Kałmuki Kupka Leonard Jaciska Wręczycka Jadwiga Zwierzyniec Trzeci Musiel Anna Kostrzyna-Kotary Skwara Bożena Konieczki Parkitny Jerzy Janiki-Ślusarze Grzyb Wioletta Aleksandrów Tadeusz Żyta

Utworzony: 2012-04-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:44

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach ul. Tysiąclecia 5 ( dawna biblioteka) 42-140 Panki BIP: http://gopspanki.bip.gov.pl e- mail: opspanki@list.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP adres skrytki ePUAP: /GOPS-PANKI/skrytka lub /GOPS-PANKI/SkrytkaESP Lp. Imię i nazwisko Nr pokoju Dane kontaktowe 1 Kierownik mgr inż. Magdalena Tomczyk 34 3179034 34 3179035 wew. 43 2. Główny księgowy (w tym stypendia) mgr Anna Hejno 34 3179034 34 3179035 wew. 33 3 Pomoc Społeczna (praca socjalna) Specja...

Utworzony: 2004-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:41

10. Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Pankach 42-140 PANKI, ul. 1 Maja 8/10 tel. (32) 364 88 89 e-mail: gbp_panki@wp.pl; PRACOWNICY BIBLIOTEKI: P.O. Dyrektora - Joanna Mazur Młodszy Bibliotekarz - Dominika Mika Główny księgowy - Anna HEJNO z dniem 29 lipca 2020 r. GODZINY WYPOŻYCZEŃ: Poniedziałek 10.00 - 18.00 Wtorek 8.00 - 16.00 Środa 8.00 - 16.00 Czwartek 8.00 - 16.00 Piątek 8.00 - 16.00 Więcej informacji o GBP w Pankach znajdziesz na stronie: gbppanki.naszabiblioteka.com

Utworzony: 2006-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:38

11. Opinie RIO

Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2018r.

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:03

12. Opinie RIO

Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2019r.

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 10:59

13. Opinie RIO

Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji komunalnych 2020r.

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 10:53

14. Opinie RIO

Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji 2018r.

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 10:52

15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2020 roku

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 10:28

16. Rok 2020

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 14:45

17. Rok 2020

Zapytanie ofertowe na wykonie okablowania strukturalnego LAN w budynku Urzędu Gminy ...

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 08:50

18. Strona główna

Pieniądze z PROW

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 09:30

19. Strona główna

Przyznanie pomocy na małe przetwórstwo

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 09:28

20. Spis Rolny 2020

Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 14:57