główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT- 1A Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych

Utworzony: 2004-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 10:15

2. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.

Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gru...

Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Powyższe zmiany regulują: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklara...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 09:58

3. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze.

Uchwała, formularze, deklaracji, informacji w sprawie: podatku od nieruchomości, pod...

Utworzony: 2004-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 08:51

4. Ogłoszenia

KRUS- ogłoszenie

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 07:36

5. Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023

2019-10-X Sesja Rady Gminy Panki

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 09:16

6. Zarządzenia Wójta Gminy Panki

Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 31 października 2019 roku w spr...

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 16:33

7. Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023

2019.08.26. IX Sesja Rady Gminy Panki

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 11:01

8. Zarządzenia Wójta Gminy Panki

Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2019 roku w spr...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:22

9. Rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 23 października 2019 roku w spr...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:21

10. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja na temat przyjmowania odpadów na PSZOK

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:48

11. Uchwały Rady Gminy - rok 2019

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 14.10.2019 r.

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:14

12. Ogłoszenia

Pomoc dla przedsiębiorców i firm

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-22 10:29

13. Ogłoszenia

Zaproszenie do inicjatywy : Niepodległa do hymnu

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-22 10:18

14. Aktualności - rok 2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-22 08:16

15. Budżet Gminy Panki na 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2019 roku

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 13:02

16. Ogłoszenia

Informacja nt . posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 4 paździ...

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 12:28

17. Ogłoszenia

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 12:26

18. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019

Protokół Nr 9.2019 z obrad 9.2019 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 26 sierpnia...

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 08:22

19. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019

Protokół Nr 8.2019 z obrad 8.2019 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 26 czerwca ...

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 08:19

20. Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r.

Postanowienie Nr 10.2019 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 4 października 2019...

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 08:16