Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Uchwały Rady Gminy - rok 2019

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 7 lutego 2019 r.

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 10:33

2. Uchwały Rady Gminy - rok 2018

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 21 marca 2018 r.

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 10:25

3. Dane podstawowe

Informacje ogólne o gminie

GminaPANKI Rodzaj Gmina wiejska Województwo śląskie Powiat kłobucki Kod 42-140 Miejscowość PANKI, UL. TYSIĄCLECIA 5 Kontakt Adres skrzynki ePUAP tel. +48 0(prefix)34 317-90-35; fax: +48 0(prefix)34 317-90-62, e-mail: sekretariat@panki.pl /ej631a8kyr/skrytka /ej631a8kyr/SkrytkaESP Wójt Urszula Bujak tel. +48 0(prefix)34 317-90-35 wew. 22 Sekretarz Krystyna Kubat tel. +48 0(prefix)34 317-90-35 wew. 23 Przewodniczący Rady mgr Katarzyna Gierak tel. +48 0(prefix)34 317-90-35 Skarbnik mgr Agnieszk...

Utworzony: 2003-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 16:54

4. Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna

Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna

Łukasz Kiedrzyn Katarzyna Chrostowska tel. (034) 317-90-35 wew. 30 I. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku: 1) realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a)sporządzanie planów zamówień publicznych, b)przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszczanie na własnej stronie internetowej wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach, lub umowach r...

Utworzony: 2004-03-16 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 14:12

5. Skarbnik

Skarbnik Gminy

Agnieszka Balas tel. (034) 317-90-35 wew. 36 Do zadań Skarbnika w szczególności należy: zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy; wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego zgodnie zprzepisami ustawy o rachunkowości ; nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania; zapewnienie sporządzania terminowej i rzetelnej sprawozdawczości budżetowej; kontrasygnowanie czynności prawnych mogący...

Utworzony: 2004-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 14:09

6. Kompetencje

Kompetencje Sekretarza Gminy Panki

Funkcję Sekretarza Gminy Panki pełni Krystyna Kubat tel. (034) 317-90-35 wew. 23 Do zadań sekretarza należy w szczególności: kierowanie pracą urzędu; dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu; zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania urzędu; opracowywanie projektu zmian struktury organizacyjnej i projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu; koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendamii spisami; ko...

Utworzony: 2004-02-09 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 14:07

7. Sekretarz

Sekretarz Gminy Panki

Krystyna Kubat

Utworzony: 2013-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 14:06

8. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Żerdziński Daniel

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 11:15

9. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Wieczorek Damian

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 11:14

10. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Sroka Krzysztof

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 11:12

11. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Skwara Bożena

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 11:11

12. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Mirek Ewa

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 11:11

13. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Miłkowski Włodzimierz

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 11:09

14. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Korzonek Monika

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:51

15. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Gmyrek-Wąsińska Agnieszka

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:50

16. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Furmanek Maciej

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:49

17. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Duda Cezary

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:46

18. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Burzyk Fryderyk

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:44

19. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Brzęczek Krzysztof

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:42

20. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Blukacz Andrzej

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 10:40