główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Strona główna

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Prosimy o nieuiszczanie opłat firmie Antinus Sp. z o.o. za usługi serwisowe. / Wójt Gminy Panki/

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 13:34

2. Strona główna

Informacja - Segregowanie odpadów komunalnych

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 13:01

3. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Dyrektora GOKiS w Pankach

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:26

4. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor GBP W Pankach

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:25

5. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Wójt Gminy

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:12

6. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:11

7. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Gminy

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:10

8. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:09

9. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pankach

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:07

10. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konieczkach

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:07

11. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:06

12. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Kierownik GOPS w Pankach

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:05

13. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Przedszkola w Pankach

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:05

14. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Oświadczenie majątkowe - specjalista pracy socjalnej

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 12:04

15. Sprawozdanie finansowe Gminy Panki

Bilans skonsolidowany Gminy Panki za rok 2021r.

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 11:24

16. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zasady segregacji odpadów

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 10:28

17. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VII-IX. 2022 r.

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-06-24 14:07

18. Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie ...

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-06-24 12:32

19. Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Panki

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2022 roku w spawie o...

Utworzony: 2022-06-23 | Zmodyfikowany: 2022-06-23 12:00

20. Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 120.30.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłosz...

Utworzony: 2022-04-04 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 12:04