główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.26.2022- "Wykonanie dokumentacji projektowej -Czę...

Utworzony: 2022-09-30 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 13:53

2. Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.135.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 27 września 2022 roku w sprawi...

Utworzony: 2022-09-27 | Zmodyfikowany: 2022-09-29 11:24

3. Strona główna

Akcja społeczna "sadzimy drzewa 2022"

Utworzony: 2022-09-29 | Zmodyfikowany: 2022-09-29 10:31

4. Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku

Oświadczenie majątkowe Kierownika Inspektoratu Inwestycji i Infrastruktury

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 13:29

5. Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku

Oświadczenie majątkowe składane na początek pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola ...

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 12:40

6. Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku

Oświadczenie majątkowe składane na koniec pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola w ...

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 12:39

7. Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku

Oświadczenie majątkowe składane na koniec pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Pods...

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 12:38

8. Konsultacje społeczne

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PANKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ...

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, roczny program współpracy. W związku z powyższym Wójt Gminy Panki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego...

Utworzony: 2022-09-27 | Zmodyfikowany: 2022-09-27 15:25

9. Rok 2022

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.25.2022- "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezon...

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 12:20

10. Aktualności - rok 2022

KONKURS WOJEWODY ŚLASKIEGO PN. „AKTYWNY SENIOR”

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 12:00

11. Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022

Protokół Nr 42.2022 z obrad 42.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 30 sierpn...

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 09:56

12. Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022

Protokół Nr 41.2022 z obrad 41.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 17 sierpn...

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 09:55

13. Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022

Protokół Nr 40.2022 z obrad 40.2022 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu 21 lipca ...

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 09:54

14. Rok 2022

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap II realizowane w ramac...

Utworzony: 2022-08-09 | Zmodyfikowany: 2022-09-20 09:37

15. Strona główna

ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA JACISKA

INFORMACJA Informujemy, iż zebranie sołeckie Sołectwa Jaciska w dn. 22.09.2022r. odbędzie się o godz. 1000. /Wójt Gminy Panki/

Utworzony: 2022-09-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-19 10:01

16. Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023

2022-08-30. XLII Sesja Rady Gminy Panki

Utworzony: 2022-09-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-19 08:39

17. Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023

2022-08-17. XLI Sesja Rady Gminy Panki

Utworzony: 2022-09-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-19 08:37

18. Rok 2022

Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV wraz z linią kablową SN 15kV dla z...

Utworzony: 2022-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-16 14:26

19. Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2022 r.

Postanowienie Nr 43.2022 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 15 września 2022 ro...

Utworzony: 2022-09-16 | Zmodyfikowany: 2022-09-16 08:42

20. Obwieszczenia o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie ZBI.6733.2.10.2022.MK z dn. 15-09-2022r. o zakończeniu postępowania i ...

Utworzony: 2022-09-15 | Zmodyfikowany: 2022-09-15 21:30