główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Strona główna

Informacja o wynikach konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społ...

Utworzony: 2023-03-29 | Zmodyfikowany: 2023-03-29 08:27

2. Zarządzenie Nr 0050.27.2023 w sprawie przedłożenia informacji o  wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 w sprawie przedłożenia informacji o  wykonaniu planu fin...

Utworzony: 2023-03-28 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 11:46

3. Zarządzenie Nr 0050.26.2023 w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu fina...

Utworzony: 2023-03-28 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 09:48

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2022 r.

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 09:43

5. Strona główna

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Utworzony: 2023-03-28 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 09:13

6. Strona główna

Zbiórka elektroodpadów

Utworzony: 2023-03-28 | Zmodyfikowany: 2023-03-28 09:09

7. Rok 2023

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.09.2023 "Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodz...

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-27 12:43

8. Strona główna

Informacja w sprawie zmiany cen ZMPP

Utworzony: 2023-03-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-27 10:24

9. Rok 2023

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.08.2023 "Dostawa i montaż ogrodzenia przy Hali Sp...

Utworzony: 2023-03-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-24 10:26

10. Strona główna

Ogłoszenie PSZOK

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 15:35

11. Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023

Projekt - Protokół Nr 47.2023 z obrad 47.2023 Sesji Rady Gminy Panki odbytych w dniu...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 10:32

12. Strona główna

Ogłoszenie

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 14:22

13. Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 120.13.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłos...

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 14:07

14. Rok 2023

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.07.2023 "Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspekt...

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 13:46

15. Strona główna

Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na ...

Wójt Gminy Panki informuje mieszkańców terenu gminy Panki, że od dnia 23 marca 2023 roku będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres osiemnastu miesięcy dla przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego Gminy Panki. Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone ww. taryfą obowiązują dla nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Konieczki. Wójt Gminy Panki Urszula Bujak

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 13:40

16. Projekty Uchwał Rady Gminy Panki

Projekty Uchwał na 48.2023 Sesję Rady Gminy Panki

Utworzony: 2023-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 12:42

17. Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2023 r.

Postanowienie Nr 48.2023 Przewodniczącej Rady Gminy Panki z dnia 16 marca 2023 roku ...

Utworzony: 2023-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 12:27

18. Strona główna

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie o...

Utworzony: 2023-02-14 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 09:31

19. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki

Zarządzenie Nr 120.9.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie nadan...

Utworzony: 2023-03-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 13:25

20. Rok 2023

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.06.2023 "Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspekt...

Utworzony: 2023-02-24 | Zmodyfikowany: 2023-03-03 12:38