Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

CV

Kompetencje

Kontakt

Dyżury

Zarządzenia Wójta Gminy Panki

Sekretarz

CV

Kompetencje

Skarbnik

Rada Gminy

Przewodniczący Rady

Skład Rady

Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej

Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Regulamin

Kompetencje

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.

Sesje Rady Gminy Panki

Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r.

Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019

Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy - rok 2004

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwały Rady Gminy - rok 2005

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku.

Uchwały Rady Gminy - rok 2006

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Uchwały Rady Gminy - rok 2007

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku

Uchwały Rady Gminy - rok 2008

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwały Rady Gminy - rok 2009

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku

Uchwały Rady Gminy - rok 2010

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r.

Uchwały Rady Gminy - rok 2011

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r.

- Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwały Rady Gminy - rok 2012

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r.

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwały Rady Gminy - rok 2013

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku

Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwały Rady Gminy - rok 2014

Uchwały Rady Gminy - rok 2015

Uchwały Rady Gminy - rok 2016

Uchwały Rady Gminy - rok 2017

Uchwały Rady Gminy - rok 2018

Uchwały Rady Gminy - rok 2019

Projekty Uchwał Rady Gminy Panki

Konsultacje społeczne

Komisja Budżetu i Finansów

Przedmiot działania

Skład osobowy

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania

Skład osobowy

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy

Komórki organizacyjne

Inspektorat Finansowy

Podatki i opłaty lokalne

Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty

Inspektorat gospodarki komunalnej

Urząd Stanu Cywilnego

Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu"

Samodzielne stanowiska

Gospodarka gruntami

Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami

Ewidencja ludności

Działalność gospodarcza

Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna

Obsługa Rady. Kultura i zdrowie.

Kadry i sprawy organizacyjne

Statut

Regulamin

Budżet Gminy Panki na 2019 rok

Budżet Gminy Panki na 2015 rok

Budżet Gminy Panki na 2014 rok

Budżet Gminy Panki na 2018 rok

Budżet Gminy Panki na 2017 rok

Budżet Gminy Panki na 2016 rok

Informacja Wójta Gminy Panki

Rok 2017

Rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej

Podmiot opodatkowania

Przedmiot opodatkowania

Termin powstania obowiązku podatkowego

Termin płatności

Stawki podatku

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Obniżenie ceny skupu żyta

Zwolnienia od podatku rolnego

Podatek leśny

Podatek od posiadania psów

Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wzory informacji i deklaracji podatkowych

Informacje podatkowe

Deklaracje podatkowe

Informacje podatkowe na 2005 rok

Deklaracje podatkowe na 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Informacje Urzędu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów

Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Zarządzenia Wójta

Rok 2015

Decyzje i inne akty administracyjne

Rok 2015

Obwieszczenia i zawiadomienia

Strategia rozwoju

Protokoły

Ochrona środowiska

Gminny Program Ochrony Środowiska

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki

Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032"

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Azbest

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kontakt

Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy

Kierownictwo

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gimnazjum

Szkoły Podstawowe

Przedszkole w Pankach

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Statut Sołectw

Dzielnice

Osiedla

Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki

Informacja publiczna

Spółki prawa handlowego

Oferty inwestycyjne

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Oferty

Rejestry i ewidencje

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki na początek kadencji 2018/2023

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję do 26.02.2013 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy

Wójt

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r.

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r.

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r.

Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2011 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok

Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018

Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r.

Mikroporady dla małego przedsiębiorcy

Narodowe Siły Rezerwowe

Informacje nieudostępnione

Redakcja Biuletynu

Emisja Obligacji

Konsultacje społeczne