główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów

Izydorczyk Tadeusz- członek

Stępień Lidia - członek

Skwara Bożena - członek

Olczyk Ryszard - członek

Nicer Tadeusz - członek