Skład Komisji Rewizyjnej

Antończak Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Pilarz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Hyra Grzegorz - członek

Wójcik Lech - członek

Sówka Renata - członek