Skład Komisji Rewizyjnej

Andrzej Blukacz- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Fryderyk Burzyk - członek

Krzysztof Sroka - członek

Daniel Żerdziński - członek