Uchwała NR X/58/07 Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008

Załączniki
Załącznik   80.000 KB

Uchwała NR X/57/07 Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2008.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

Uchwała NR X/56/07 Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2008

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

Uchwała NR X/55/07 Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2008.

Załączniki
Załącznik   37.000 KB

Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Załączniki
Załącznik   120.000 KB