UCHWAŁA Nr XI/68/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Załączniki
Załącznik   178.500 KB

Uchwała Nr XI/66/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

obrazek
Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2008

UCHWAŁA NR XI/69/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Załączniki
Załącznik   92.000 KB

UCHWAŁA NR XI/67/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.

Załączniki
Załącznik   44.500 KB

UCHWAŁA NR XI/65/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2008 roku.

Załączniki
Załącznik   69.000 KB

UCHWAŁA NR XI/64/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego ? E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego?

Załączniki
Załącznik   26.000 KB

UCHWAŁA NR XI/63/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR XI/62/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. opłaty targowej,zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2008.

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

UCHWAŁA NR XI/61/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR XI/60/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Załączniki
Załącznik   27.500 KB