główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XI/68/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Załączniki:
Załącznik 179 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/66/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

obrazek
Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2008
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XI/69/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Załączniki:
Załącznik 92 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XI/67/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.

Załączniki:
Załącznik 45 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XI/65/07 RADY GMINY PANKI z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagródnauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2008 roku.

Załączniki:
Załącznik 69 KB