UCHWAŁA NR XXII/162/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   22.500 KB
Załącznik   26.000 KB

UCHWAŁA NR XXII/161/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ? Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki?.

Załączniki
Załącznik   13.589 KB

UCHWAŁA NR XXII/160/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   23.000 KB

UCHWAŁA NR XXII/159/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   23.500 KB

UCHWAŁA NR XXII/158/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   23.000 KB

UCHWAŁA NR XXII/157/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   25.000 KB

UCHWAŁA NR XXII/156/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 marzec 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Załączniki
Załącznik   247.500 KB