UCHWAŁA NR XXXIII/243/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Załączniki
Załącznik   671.000 KB

UCHWAŁA NR XXXIII/251/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR XXXIII/250/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR XXXIII/249/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   27.000 B

UCHWAŁA NR XXXIII/248/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na inwestycję pn. ?Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska od nr 65 do 70, ul. Polna i miejscowość Praszczyki?.

Załączniki
Załącznik   27.000 B

UCHWAŁA NR XXXIII/247/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pn. ?Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki ul.Częstochowska od nr 65 do 70, ul. Polna i miejscowość Praszczyki?.

Załączniki
Załącznik   27.000 B

UCHWAŁA NR XXXIII/246/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

Załączniki
Załącznik   13.129 KB

UCHWAŁA NR XXXIII/245/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Załączniki
Załącznik   24.821 KB

UCHWAŁA NR XXXIII/244/10 RADY GMINY PANKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pankach

Załączniki
Załącznik   27.500 KB