UCHWAŁA NR II/10/10 RADY GMINY PANKI z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/04 Rady Gminy Panki z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych zmienionej uchwałą Nr XXIII/163/05 Rady Gminy w Pankach z dnia 30 listopada 2005 r.

Załączniki
Załącznik   28.500 KB
Deklaracja podatkowa   86.500 KB
Informacja podatkowa   70.500 KB

UCHWAŁA NR II/9/10 RADY GMINY PANKI z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXIV/257/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na 2011 rok.

Załączniki
Załącznik   28.500 KB

UCHWAŁA NR II/8/10 RADY GMINY PANKI z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   28.500 KB