główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/21/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód.

Załączniki:
Załącznik 27 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR III/20/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przedstawiciela Gminy Panki do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Załączniki:
Załącznik 27 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/19/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Załączniki:
Załącznik 96 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr III/18/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

Załączniki:
Załącznik 187 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR III/17/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Załączniki:
Załącznik 37 KB