główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 07.056.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Załączniki:
Załącznik 75 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 07.055.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013 pod tytułem ?Gmina Naturalnie Słoneczna ? montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Panki i Przystajń?

Załączniki:
Załącznik 26 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 07.054.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Panki do realizacji projektu systemowego pt.? Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:
Załącznik 26 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 07.053.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Załączniki:
Załącznik 26 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 07.050.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010.

Załączniki:
Załącznik 26 KB