UCHWAŁA NR 07.056.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Załączniki
Załącznik   74.500 KB

UCHWAŁA NR 07.055.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013 pod tytułem ?Gmina Naturalnie Słoneczna ? montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Panki i Przystajń?

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

UCHWAŁA NR 07.054.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Panki do realizacji projektu systemowego pt.? Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

UCHWAŁA NR 07.053.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

UCHWAŁA NR 07.050.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010.

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

UCHWAŁA NR 07.049.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok.

Załączniki
Załącznik   24.500 KB

UCHWAŁA NR 07.048.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2010

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR 07.047.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2010

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR 07.046.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odbiorem ścieków, znajdujących się na terenie Gminy Panki na rzecz Związku Międzygminnego Panki ? Przystajń ds. Ochrony Wód.

Załączniki
Załącznik   41.000 KB

UCHWAŁA NR 07.045.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   24.500 KB

UCHWAŁA NR 07.044.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gminie Panki

obrazek
Załączniki
Załącznik   25.000 KB

UCHWAŁA NR 07.043.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

UCHWAŁA NR 07.042.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Załączniki
Załącznik   24.500 KB