UCHWAŁA NR 19.167.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.153.2012 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UCHWAŁA NR 19.166.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.151.2012 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UCHWAŁA NR 19.165.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.150.2012 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UCHWAŁA NR 19.164.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 r.w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki.

UCHWAŁA NR 19.163.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Panki.

UCHWAŁA NR 19.162.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.152.2012 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR 19.160.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki

UCHWAŁA NR 19.158.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach dzierżawę na okres 10 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach.

UCHWAŁA NR 19.157.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości