UCHWAŁA NR 22.186.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

UCHWAŁA NR 22.185.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.150.2012 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu zmienionej Uchwałą Nr 19.165.2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.150.2012 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR 22.184.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

UCHWAŁA NR 22.183.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Panki

UCHWAŁA NR 22.182.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.

UCHWAŁA NR 22.181.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2013.

UCHWAŁA NR 22.180.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2013.

UCHWAŁA NR 22.179.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.