główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 25.209.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Załączniki:
WPF MB
Załącznik 224 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 25.208.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

Załączniki:
Plan pracy Komisji Rewizyjnej 189 KB
Załącznik 251 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 25.207.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki:
Załącznik 168 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Załączniki:
Załącznik 458 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 25.205.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 495 KB