Uchwała Nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki

Uchwała Nr 27.214.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 24.196.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr 27.213.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2013

Uchwała Nr 27.212.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr 27.211.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki

Uchwała Nr 27.210.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki