Podatek leśny

Stawka podatku leśnego wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,obliczonej
wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. - Monitor Polski Nr 50, poz. 787 z 2003 roku.