główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek od posiadania psów

 Stawki podatku od posiadania psów zostały zawarte w Uchwale Nr IX/61/03 Rady Gminy
w Pankach z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości,
opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej.