główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Załącznik 108 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019

Załączniki:
Załącznik 10 MB