główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2020

Załączniki:
Załącznik 10 MB
artykuł nr 2

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Załącznik 108 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2020 roku