główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 204 KB
artykuł nr 2

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Panki wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
Załącznik 142 KB
artykuł nr 3

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021 - 2032

Załączniki:
Załącznik 236 KB
artykuł nr 4

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 161 KB
artykuł nr 5

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Załączniki:
Załącznik 165 KB