główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Panki pożyczki w kwocie 891.862,09 zł

Załączniki:
Załącznik 206 KB
artykuł nr 2

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Panki pożyczki w kwocie 518.657,42 zł

Załączniki:
Załącznik 205 KB
artykuł nr 3

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Panki pożyczki w kwocie 1.953.408,45 zł

Załączniki:
Załącznik 205 KB
artykuł nr 4

Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Panki obligacji komunalnych 2022-2023r.

Załączniki:
Załącznik 227 KB
artykuł nr 5

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Panki wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
Załącznik 270 KB