główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Panki wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
Załącznik 270 KB
artykuł nr 2

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 154 KB
artykuł nr 3

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem

Załączniki:
Załącznik 173 KB
artykuł nr 4

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 165 KB
artykuł nr 5

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035

Załączniki:
Załącznik 298 KB