główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

artykuł nr 2

Informacja o podjęciu działalności o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Załączniki:
Informacja 610 KB
artykuł nr 3

Informacja z posiedzenia Zarządu Związku

Załączniki:
Załącznik 12 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Panki w sprawie wyników otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Panki w roku 2020

Załączniki:
Załącznik 46 KB
artykuł nr 5

Spotkanie informacyjne : "Krajowy Fundusz Szkoleniowy i inne formy wsparcia pracodawców w powiecie kłobuckim".

obrazek