główna zawartość
artykuł nr 56

Ogłoszenie wyników w związku z interwencyjnym wykonywaniem usług związanych z wyłapywaniem i transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Panki w 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 59 KB
artykuł nr 57

Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na interwencyjne wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem i transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Panki w 2018 r.Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt w 2018 r.Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na przyjęcie i zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Panki w 2018 r.Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych padłych zwierząt na terenie gminy Panki w 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 306 KB
artykuł nr 58

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Załączniki:
Załącznik 25 KB
artykuł nr 59

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu w dniu 27 października 2017 r.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.4260.49.2017.EJ.6 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Załącznik 694 KB
artykuł nr 60

Protokół inwentaryzacyjny z nabycia przez Gminę Panki w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Załączniki:
Załącznik 269 KB