główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Pankach

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cyganka

Załączniki:
Ogłoszenie o zawarciu umowy 218 KB
Ogłoszenie 606 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2014/2015

Załączniki:
Ogłoszenie 549 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki"

Załączniki:
Ogłoszenie 35 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Panki

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty 280 KB