Zapytanie ofertowe nr 10/2016 dot.: "Przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Panki, Żerdzina"

Zapytanie ofertowe nr 9/2016 dot.: "Przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Panki"

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki

Załączniki
Ogłoszenie   97.521 KB
SIWZ   134.801 KB
Załącznik 1   41.500 KB
Załącznik 2   23.793 KB
Załącznik 3   25.534 KB
Załącznik 4   40.500 KB
Załącznik 5   27.000 KB
Załącznik 6   94.000 KB
Załącznik 7   20.051 KB
Odpowiedzi na pytania SIWZ   860.776 KB
Informacja z otwarcia ofert   60.418 KB

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód

Załączniki
Ogłoszenie   98.538 KB
SIWZ   145.341 KB
Załącznik 1   41.500 KB
Załącznik 3   25.650 KB
Załącznik 4   40.000 KB
Załącznik 5   27.000 KB
Załącznik 6   103.000 KB
Załącznik 7   20.293 KB
Załącznik 2   24.237 KB
Odpowiedzi na pytania do SIWZ   481.095 KB
Odpowiedzi na pytania do SIWZ   835.326 KB
Informacja z otwarcia ofert   55.923 KB

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Pankach, stanowiących własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   544.383 KB

Zapytanie ofertowe nr 8/2016 dot.: Zimowe utrzymanie dróg Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017"

Załączniki
Załącznik   3.403 MB
Załącznik   3.617 MB

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 dot.:zakupu i dostawy opału do Urzędu Gminy Panki oraz jednostek oświatowych Gminy Panki w sezonie zimowym 2016/2017

Załączniki
Załącznik   2.552 MB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandrów, gmina Panki

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   217.543 KB
SIWZ   852.487 KB
Załączniki edytowalne   68.500 KB
Załącznik   1.269 MB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki

Załączniki
SIWZ   1.434 MB
Ogłoszenie   219.589 KB
Wykaz nieruchomości   1.423 MB
Odpowiedzi na pytania   128.892 KB
Odpowiedzi na pytania 2   961.173 KB
Skorygowany Załącznik nr 5 do SIWZ   615.028 KB