główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat o unieważnianiu dowodów osobistych

Załączniki:
Załącznik 67 KB
artykuł nr 2

Dowody osobiste

pokój nr 12 tel. 34 317 90 35 wew. 26

DOWODY OSOBISTE:

1. Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej.

Potrzebne dokumenty: -"Wniosek o wydanie dowodu osobistego" - wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) - dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 12,
-Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
-Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
-Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku osób,które zawarły związek małżeński,
-Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pankach,
-Posiadany dokument tożsamości - dowód osobisty.
 

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Okres ważności dowodu osobistego – 10 lat

2. Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej.

Potrzebne dokumenty:
-"Wniosek o wydanie dowodu osobistego" - wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami)- dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 12,
-Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
-Odpis skrócony aktu urodzenia (Do wniosku nie dołącza się aktu urodzenia, jeżeli został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pankach).

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy z opiekunem prawnym - rodzicem. Okres ważności dowodu osobistego – 5 lat