główna zawartość
artykuł nr 1

Ankieta LGD Zielony Wierzchołek Śląska

Dzień dobry. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach Waszych gmin prośby dla mieszkańców o  wypełnienie ankiety. Wypełnienie tej ankiety jest bardzo ważne!!! Poniżej przesyłam tekst, który można użyć wstawiając go na stronę.

 

"Finansowanie projektów do roku 2030! Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska.

Ankieta jest ważną częścią diagnozy, która pomoże określić nam potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki określeniu tych potrzeb będziemy mogli budować budżet lokalnych strategii rozwoju w przyszłym okresie programowania czyli w latach 2024-2030. Informacje zebrane dzięki m.in tej ankiecie pomogą nam określić najważniejsze priorytety, które będą finansowane w przyszłej strategii. Ankieta jest w pełni anonimowa. Dziękujemy za wypełnienie ankiety."

 

 

Poniżej przesyłam linki do ankiet dla poszczególnych gmin. Proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej i pilnej!!!

 

Gmina Blachownia:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/w.php?a=cc2a40f9&&b=de3b614ae&&c=22554ec2

Gmina Kłobuck:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=f8c4997eb7&&c=22554ec2

Gmina Krzepice:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=f7211009e33&&c=22554ec2

Gmina Lipie:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=1f3a101f6dd&&c=22554ec2

Gmina Opatów:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=7f3d10212eb&&c=22554ec2

Gmina Panki:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=fedc103d021&&c=22554ec2

Gmina Popów:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=54e0104a6ec&&c=22554ec2

Gmina Przystajń:

Gmina>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=dd051050413&&c=22554ec2

Gmina Wręczyca Wielka:

 

 

 

>https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=11261066d15&&c=22554ec2