główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2022 roku