główna zawartość
artykuł nr 1

Transport do punktów szczepień

Informację odnośnie transportu do punktów szczepień można uzyskać pod numerem tel.: 34 317 90 35 wew. 42.

Transport będzie przeznaczony dla osób:

  • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tyś. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich,
  • powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tyś. mieszkańców.

Transport może być realizowany nie dalej niż:

  • 10 km od granic miasta na prawach powiatu;
  • 20 km od granic pozostałych gmin.