artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Znak: WK-6100/44/4/07

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach WK-6100/27/4/11