artykuł nr 1

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Janiki, Gmina Panki"

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PANKI o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Konieczki, gmina Panki"

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Panki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

artykuł nr 5

komunikat o cenach wody

 

 

obrazek