artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Panki za 2022 rok

Informuję, że 50.2023 Sesja Rady Gminy Panki, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Panki za rok 2022, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 14 :00 w sali narad strażnicy OSP w Pankach przy ul. Tysiąclecia 1.

artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Panki za 2021 rok

Informujemy, że Sesja Rady Gminy Panki w trakcie której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Panki za 2021 rok odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. o godzinie 14.00 w sali narad strażnicy OSP w Pankach. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem można złożyć do dnia 20.07.2022 r. do godziny 15:30 w Urzędzie Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, pok. nr 14 (Biuro Rady Gminy).

artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Panki za 2020 rok

Informujemy, że Sesja Rady Gminy Panki w trakcie której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Panki za 2020 rok odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 w sali narad w strażnicy OSP
w Pankach. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem można złożyć do godz. 10.00 w dniu 28.06.2021 r. w pok. nr 14 (Biuro Rady Gminy).

artykuł nr 4

Raport o stanie Gminy Panki 2019

artykuł nr 5

Raport o stanie Gminy Panki 2018

Dostępne podkategorie:
Rok 2018