artykuł nr 11

Zarządzenie nr 0050.109.2021 w sprawie PROJEKTU Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035