artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Dostawę nawozu wapniowo-węglanowego dla rolników z terenu Gminy Panki

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej Nr 693 010 S relacji: Żerdzina - Jaciska, gm. Panki

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej Nr 693 011 S relacji: Żerdzina - Koski Drugie, gm. Panki

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej Nr 693 019 S relacji: Kałmuki - Konieczki, gm. Panki

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej Nr 693 024 S relacji: Panki - Zwierzyniec III - Konieczki w miejscowości Zwierzyniec III, Konieczki, gm. Panki.