artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn. „Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (DG Nr 693 014 S) w miejscowości Kawki”

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.„Termomodernizacja wraz z wymianą pokryciadachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach"