artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. "Dostawa i montaż wyposażenia szatnio-kawiarni w budynku Hali Sportowej w Pankach"