artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A15 oraz ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A15 stanowiącego własność Gminy Panki

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017r. dot. wprowadzenia Regulaminu z przeprowadzania przetargów ustnych dot. sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Panki

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Panki

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektryczne na potrzeby obiektów Gminy Panki i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Panki"