artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Panki

artykuł nr 2

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki

artykuł nr 3

Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Pankach dz. ewid. 412/29, 412/24 obręb Panki

artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki ZBI.271.8.2020

artykuł nr 5

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2020/2021 ZBI.271.7.2020