artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Panki uchwalony w dniu 28.06.2021 r.