artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Panki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców