artykuł nr 1

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (licytację)NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PANKI