artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie:"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych D.G. Nr 693 038 S w miejscowości Janiki, gmina Panki"