artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE "Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pod tytułem ?Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? realizowanego w ramach działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.