artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na zadnie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2012/2013"