główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2022 roku

artykuł nr 2

Ostrzeżenie meteorologiczne

Załączniki:
Załącznik 47 KB
artykuł nr 3

Dodatek osłonowy

https://gopspanki.bip.gov.pl/dodatek-oslonowy/dodatek-oslonowy.html

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2022 roku

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Gminę Panki w 2022 roku