główna zawartość
artykuł nr 1

Skrócenie godzin pracy w dniach 21-22.06.2021 r.

Załączniki:
Załącznik 182 KB
artykuł nr 2

Informacja dotycząca aktualizacji LSR

Załączniki:
Załącznik 194 KB
artykuł nr 3

Przerwa w dostawie wody

obrazek
artykuł nr 4

Kolonie dla dzieci z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Załączniki:
Załącznik 858 KB
artykuł nr 5

Zakaz wprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Panki przypomina, że zabronione jest odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej. W czerwcu br. pracownicy Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód będą prowadzili kontrole poprzez zadymianie studzienek kanalizacyjnych, mające na celu ujawnienie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Metoda polega na wtłoczeniu dymu do studzienki kanalizacyjnej na sieci ulicznej, który następnie znajduje ujście w rynnach, jeżeli są podłączone do przewodów sanitarnych.

Zgodnie z zapisem art. 28 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji przy wystąpieniu intensywnych opadów powoduje przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i oczyszczalni. Efektem tego przeciążenia może być:

  • zalanie terenu i obiektów oczyszczalni ścieków
  • wypłukanie osadu czynnego z reaktorów, (podczas zrzutu ponadnormatywnej ilości ścieków oczyszczonych do rzeki może dochodzić do podbierania osadu z reaktorów),
  • zalanie piwnic niżej położonych budynków (przypadki takie miały miejsce), aby tego uniknąć należy zainstalować np. zasuwę burzową na przyłączu,
  • większe zużycie energii elektrycznej związane z przepompowywaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz dodatkowymi remontami urządzeń w związku ze zwiększeniem i przyspieszeniem ich zużycia.

 

 

Wójt Gminy Panki