Obligacje 2018

Załączniki
Budżet pierwotny - Uchwała   3.650 MB
ERB - 34S   232.738 KB
Pierwotny WPF   9.130 MB
RB 27S 2017   251.662 KB
RB 27S   833.037 KB
RB - Z   93.068 KB
RB - 27S 2015   857.284 KB
RB - 27S 2016   806.058 KB
RB27 - S2018   805.641 KB
RB - 28S 2015   1.131 MB
RB - 28S 2016   1.100 MB
RB - 28S 2017   1.137 MB
RB - 28S 2018   1.145 MB
RB - 34S 2016   227.960 KB
RB - N 2015   348.044 KB
RB - N 2016   348.001 KB
RB - N 2017   348.030 KB
RB - N 2018   347.690 KB
RB - NDS 2015   259.501 KB
RB - NDS 2016   258.958 KB
RB - NDS 2017   259.335 KB
RB - NDS 2018   284.062 KB
RB - PDP 2016   236.737 KB
RB - PDP 2017   234.460 KB
RB - ST 2016   199.772 KB
RB - ST 2017   199.618 KB
RB - UZ 2016   332.781 KB
RB - UZ 2017   332.933 KB
RB - Z 2015   94.372 KB
RB - Z 2016   92.965 KB
RB - Z 2018   89.852 KB
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2018 r   66.833 KB
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu wg projektu budżetu na 2018 r   87.943 KB
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu na 2018 r   75.506 KB
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 r   135.742 KB
Opinia RIO o projekcie WPF na 2018 r   128.905 KB
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 r   85.212 KB
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 r   82.792 KB
Aktualny budżet   1.084 MB
Opinia RIO w sprawie półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2018   98.903 KB
Rb 27s-III kw 2018   303.736 KB
Rb 28s-III kw 2018   437.687 KB
Rb-NDS-III kw 2018   153.823 KB
Rb-N-III kw 2018   152.679 KB
Rb-Z-III kw 2018   158.075 KB
Uchwała w sprawie obligacji   129.521 KB
Zestawienie zobowiązań 30.09.18   196.023 KB
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2018-2029   413.104 KB
Oświadczenie   14.646 KB
Zarządzenie Nr 0050.99.2018 WÓJTA GMINY PANKI z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029   378.276 KB