główna zawartość
artykuł nr 1

Obligacje 2018

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.99.2018 WÓJTA GMINY PANKI z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029 378 KB
Oświadczenie 15 KB
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2018-2029 413 KB
Zestawienie zobowiązań 30.09.18 196 KB
Uchwała w sprawie obligacji 130 KB
Rb-Z-III kw 2018 158 KB
Rb-N-III kw 2018 153 KB
Rb-NDS-III kw 2018 154 KB
Rb 28s-III kw 2018 438 KB
Rb 27s-III kw 2018 304 KB
Opinia RIO w sprawie półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2018 99 KB
Aktualny budżet MB
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 r 83 KB
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 r 85 KB
Opinia RIO o projekcie WPF na 2018 r 129 KB
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 r 136 KB
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu na 2018 r 76 KB
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu wg projektu budżetu na 2018 r 88 KB
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2018 r 67 KB
RB - Z 2018 90 KB
RB - Z 2016 93 KB
RB - Z 2015 94 KB
RB - UZ 2017 333 KB
RB - UZ 2016 333 KB
RB - ST 2017 200 KB
RB - ST 2016 200 KB
RB - PDP 2017 234 KB
RB - PDP 2016 237 KB
RB - NDS 2018 284 KB
RB - NDS 2017 259 KB
RB - NDS 2016 259 KB
RB - NDS 2015 260 KB
RB - N 2018 348 KB
RB - N 2017 348 KB
RB - N 2016 348 KB
RB - N 2015 348 KB
RB - 34S 2016 228 KB
RB - 28S 2018 MB
RB - 28S 2017 MB
RB - 28S 2016 MB
RB - 28S 2015 MB
RB27 - S2018 806 KB
RB - 27S 2016 806 KB
RB - 27S 2015 857 KB
RB - Z 93 KB
RB 27S 833 KB
RB 27S 2017 252 KB
Pierwotny WPF MB
ERB - 34S 233 KB
Budżet pierwotny - Uchwała MB