główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 27.07.2022 r. znak ZBI.6220.1.2022.KM dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa, Panki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich."

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji ZBI.6220.1.1.2022.KM

Załączniki:
Załącznik 188 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) - ul. Dworcowa, Panki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ZBI.6220.1.2022.KM

Załączniki:
Załącznik 721 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 25.03.2022 r., znak ZBI.6220.3.2021/2022.KM dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gminnego ujęcia wód podziemnych w Pankach przy ul. Dworcowej - wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów jury środkowej."

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 03.03.2022 r., znak ZBI.6220.2.2021/2022.KM dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "ZWIERZYNIEC TRZECI" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocowych lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Zwierzyniec Trzeci, gmina Panki."