główna zawartość
artykuł nr 1

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na 03.09.2020 r.

Załączniki:
Załącznik 153 KB
artykuł nr 2

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -obowiązuje od 01.07.2020 r.

Załączniki:
Załącznik 401 KB
artykuł nr 3

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych lipiec - październik 2020 r.

artykuł nr 4

Rejestr Działalności Regulowanej 29.05.2020 r.

Załączniki:
Załącznik 435 KB
artykuł nr 5

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 ROK

Załączniki:
Załącznik MB