główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja na temat przyjmowania odpadów na PSZOK

obrazek
artykuł nr 2

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU

artykuł nr 3

Indywidualne numery kont bankowych - informacja dla mieszkańców

Załączniki:
Załącznik 297 KB
artykuł nr 4

Kurenda

Załączniki:
Załącznik 251 KB
artykuł nr 5

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 565 KB