główna zawartość
artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów styczeń - czerwiec 2021

Załączniki:
Załącznik 31 KB
artykuł nr 2

Harmonogram odbioru odpadów XI-XII

Załączniki:
Załącznik 452 KB
artykuł nr 3

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na 03.09.2020 r.

Załączniki:
Załącznik 153 KB
artykuł nr 4

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -obowiązuje od 01.07.2020 r.

Załączniki:
Załącznik 401 KB
artykuł nr 5

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych lipiec - październik 2020 r.