główna zawartość
artykuł nr 1

Konkurs "Aktywny Senior"

Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek ogłasza konkurs na Najaktywniejszą Seniorkę i Najaktywniejszego Seniora Roku 2021. Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców regionu, którzy ukończyli 60 lat i wyróżniają się działalnością na rzecz osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do Urzędu Gminy Panki drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 17)

Kandydatury prosimy zgłaszać w terminie do dnia 20 października 2021 r.

artykuł nr 2

Kursy wspierające naukę przedsiębiorczości i języka angielskiego dla seniorów