artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 120.30.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu